DETERMINATION OF THE APPLICATION FACTORS OF THE NATIONAL GUARD GROUP OF UKRAINE REGARDING ENSURING STATE SECURITY DURING THE ELIMINATION OF THE CONSEQUENCES OF THE DESTRUCTION OF HYDROTECHNICAL STRUCTURES ACCORDING TO THE ISIKAVA DIAGRAM

Authors

  • Vitalii Panchenko
  • Oleksandr Onоprieynko
  • Vitalii Fedorenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2786-8613/2023/2/2/290074

Keywords:

state security, state of emergency, emergency situation, man-made or natural situation, degree of destruction of hydrotechnical structures, tasks of the National Guard of Ukraine group to eliminate the consequences of an emergency situation, Isikava diagram

Abstract

The article identifies the factors that affect the performance of tasks by the National Guard of Ukraine in the event of the introduction of a state of emergency caused by the man-made or natural situation associated with the destruction of a hydraulic structure according to the Ishikawa diagram. Cause-and-effect relationships have been established that affect the effectiveness of tasks performed by the National Guard of Ukraine group in the specified situation. The Isikava diagram was compiled on the basis of a survey of respondents who expressed their conclusions about the factors of possible influence on the use of the National Guard of Ukraine group during the destruction of a hydraulic structure. Groups of factors were determined by semantic and cause-and-effect blocks, an expert assessment was conducted regarding the quantitative indicators that formalize the factors and assigned ranks of influence of each of the factors.

The determination of the factors showed that the priority direction for improving the effectiveness of the National Guard of Ukraine grouping is the improvement of the factors of the management group and personnel.

In the future, the set of identified factors will make it possible to determine the effectiveness of the use of the National Guard of Ukraine group during the liquidation of the consequences of the destruction of the hydraulic structure.

References

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18 (дата звернення: 19.06.2023).

Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 223. URL: http://surl.li/lwpss (дата звернення: 10.06.2023).

Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 28.12.2015 р № 901-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14 (дата звернення: 17.06.2023).

Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 02.10.2012 р. № 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (дата звернення: 13.06.2023).

Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України від13.07.2000 р. № 1908-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1908-14 (дата звернення: 14.05.2023).

Про захист населення від інфекційних хвороб : Закон України від 06.04.2000 р. №1645-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1645-14 (дата звернення: 26.05.2023).

Про перевезення небезпечних вантажів : Закон України від 06.04.2000 р. № 1644-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-14 (дата звернення: 17.06.2023).

Кузніченко С. О., Бандурко О. М. Організація діяльності органів внутрішніх справ в умовах НС техногенного та природного характеру. Харків : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2000. С. 276 – 294.

Онопрієнко О. С., Споришев К. О. Зміст завдань сил Національної гвардії України при виникненні надзвичайної ситуації внаслідок аварій на гідротехнічних спорудах. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Державне управління. 2018. Т. 29 (68). № 5.

Квартальнов В. А. Техногенні катастрофи сьогодні і в майбутньому. URL: http://www.istroy.ru/docu/ecology/ (дата звернення: 17.05.2023).

Бабков Ю. П., Адамчук М. М., Бабков А. Ю. Система принципів створення угруповань військ (сил) Національної гвардії України. Честь і закон. 2015. № 1. С. 8–15. URL: http://surl.li/lwpsh (дата звернення: 11.06.2023).

Дробаха Г. А., Бабков Ю. П. Башкатов Є. Г., Похнатюк С. В. Підхід щодо побудови моделі системи заходів та дій внутрішніх військ у районі надзвичайного стану, введеного за умов виникнення масових безладів. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. 2012. Вип. 3. С. 191–197. URL: http://surl.li/lwprr (дата звернення: 12.06.2023).

Антонець В. В., Бабков Ю. П., Єрмошин М. О. Типова схема реагування сил ЄДС на аварії з викиданням сильнодіючих отруйних речовин, яка зумовлює оперативний рівень службово-бойових дій внутрішніх військ. Честь і закон. 2009. № 2. С. 20–25. URL: http://surl.li/lwpqr (дата звернення: 17.05.2023).

Public Oversight of the Security Sector A Hand book for Civil Society Organizations. URL: http://surl.li/lwpqw (дата звернення: 17.05.2023).

Проблемні аспекти нормативно-правовової бази залучення сил Національної гвардії України до участі в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації / О. С. Онопрієнко та ін. Честь і закон. 2019. № 4 (71). С. 73 –80.

Проблеми щодо участі Збройних Сил України у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру: аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://surl.li/lwpri (дата звернення: 12.06.2023).

Антонець В. В. Модель ешелону ізоляції району проведення аварійно-рятувальних робіт при реагуванні на надзвичайну ситуацію техногенного характеру. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. 2010. Вип. 3. С. 177 –183.

Діаграма Ісікави. URL: http://surl.li/tqlr (дата звернення: 17.05.2023).

Діаграма Ісікави як метод структурного аналізу. URL: http://surl.li/lwpre (дата звернення: 17.05.2023).

Інструменти якості діаграми Ісікави. URL: http://surl.li/lwpuc (дата звернення: 17.05.2023).

Єманов В. В., Онопрієнко О. С., Споришев К. О. Метод багатофакторного вибору експертів за максимумом коефіцієнта компетентності. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Технічні науки. 2022. Т. 33 (72). № 5. С. 73–80.

Методи обробки експертної інформації. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 12.05.2023).

Published

2023-10-30

Issue

Section

Статті