APPROACH TO FORMULATING A SCENARIO FOR RESPONDING TO NEGATIVE INFORMATIONAL AND PSYCHOLOGICAL IMPACTS ON THE PERSONNEL OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE DURING THE EXECUTION OF TASKS RELATED TO ENSURING STATE SECURIT

Authors

  • Yuriiy Babkov
  • Oleksandr Zagrebelnyi
  • Maksym Chepel

DOI:

https://doi.org/10.33405/2786-8613/2023/2/2/290064

Keywords:

state security, National Guard of Ukraine, scenario, ensuring state security, negative informational and psychological impact, informational and psychological situation

Abstract

The article established that the problem of developing an approach to the formation of a response scenario to negative informational and psychological influences that will be exerted on the personnel of the National Guard of Ukraine during the performance of tasks to ensure state security, depending on the level of tension of the informational and psychological situation, is relevant.

Therefore, the purpose of the article is to develop an approach to the formation of a response scenario to negative informational and psychological influences that will be exerted on the personnel of the National Guard of Ukraine in the course of performing tasks to ensure state security.

It makes it possible to characterize the informational and psychological situation based on the description of the dynamics of the use of forms of informational and psychological confrontation, in which negative informational and psychological influence is exerted, as well as the peculiarities of the use of forms and methods of counteraction and protection against negative informational and psychological influence, taking into account assessments (real, predictive) indicators of the potential of subjects of informational and psychological influence and the expected consequences of the application of negative informational and psychological influence on the personnel of the National Guard of Ukraine (in percentage terms, the number of psychogenic losses among the personnel).

The development of similar scenarios, taking into account situations that require the involvement of the National Guard of Ukraine to ensure state security, enable the commander (chief) to make effective decisions about maintaining the appropriate level of morale and psychological state of the personnel, the level of the degree of risk of psychogenic losses among the personnel, and the formation of appropriate options actions to counteract and protect against negative informational and psychological influences.

The direction of further work is the creation and filling of scenario databases for use by automatic decision support systems.

References

Бабков Ю. П., Пасічник В. І., Чепель М. О. Форми інформаційно-психологічного протиборства в ході виконання завдань із забезпечення громадської безпеки формуваннями Національної гвардії України. Честь і закон. 2018. № 4 (67). С. 95–102.

Протидія негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Національної гвардії України в умовах масових заворушень : монографія / І. І. Ліпатов та ін. Харків : НА НГУ, 2015. 165 с.

Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері : монографія / Г. В. Пєвцов та ін. Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. 276 с.

Бєлай С. В., Приходько І. І. Удосконалення підготовки особового складу внутрішніх військ до припинення масових заворушень на основі впровадження у практику навчання типових сценаріїв дій натовпу. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2009. № 2 (20). С. 129–134.

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ : НІСД, 2017. 496 с.

Історія інформаційно-психологічного протиборства : підручник / Є. Д. Скулиш та ін. Київ : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. 212 с.

Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання : монографія / В. П. Горбулін та ін. Київ : Інтертехнологія, 2009. 164 с.

Почепцов Г. Г. Токсичний інфопростір. Як зберегти ясність мислення і свободу дії. Львів : Vivat, 2021. 384 с.

Почепцов Г. Г. Інформація & дезінформація. Київ : Ельга Ніка-Центр, 2001. 256 с.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 21.04.2023).

Бабков Ю. П., Євсєєв В. О., Чепель М. О. Результати аналізу та ранжування факторів, що впливають на складність інформаційно-психологічної обстановки у районі виконання завдань із забезпечення громадської безпеки формуваннями Національної гвардії України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Військові та технічні науки. 2018. № 2 (76). С. 6–19.

Інформаційно-психологічні операції: планування, протидія, технології : монографія / Г. В. Пєвцов та ін. Харків : ДІСА ПЛЮС, 2020. 252 с.

Бабков Ю. П., Чепель М. О. Метод підтримання потрібного рівня інформаційно-психологічної безпеки особового складу сил охорони правопорядку при виконанні завдань із забезпечення громадської безпеки. Честь і закон. 2019. № 4 (71). С. 44–54.

Левченко О. В. Методика аналізу інформаційних загроз державі у воєнній сфері та оцінювання їх рівня. Труди університету. Збірник наукових праць Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2016. № 1 (134). С. 28–34.

Чепель М. О. Підхід до визначення ступеня ризику виникнення психологічних втрат серед особового складу формувань Національної гвардії України при виконанні завдань із припинення масових заворушень. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Державне управління. 2021. Том 32 (71). № 1. С. 89–94.

Published

2023-10-30

Issue

Section

Статті